Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Xã hội

Xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Cập nhật 07:47 18-12-2020

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội thảo khoa học "Xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình truyền thống Việt Nam được hình thành và phát triển với những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu quê hương đất nước, sự kính già, yêu trẻ, tình nghĩa thủy chung, tính cần cù, sáng tạo, kiên cường bất khuất vượt qua khó khăn, thử thách…

Tuy nhiên, hiện nay không ít những gia đình Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc, thậm chí tan vỡ, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên và sự phát triển của thế hệ trẻ. Do vậy xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững luôn giữ một vị trí đặc biệt, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trâm Anh – Anh Sa – Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo