Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền với các nội dung cụ thể

Cập nhật 16:54 05-11-2020

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Góp ý ở nội dung này, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa - Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIV - Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, trao đổi với Website Thành ủy TPHCM.

Nhật Minh – Anh Tuấn – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo