Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Kinh tế

Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết mới, tạo đột phá cho TPHCM

Cập nhật 20:09 24-06-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Với 481/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (97,37%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế đặc thù cho phát triển TPHCM, thay thế Nghị quyết 54/2017.

Nghị quyết vừa được thông qua đưa ra các chính sách mới lần đầu được quy định về đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, quy hoạch và tổ chức bộ máy. Ngoài ra, Nghị quyết cũng bao gồm một số chính sách đã được quy định tại Nghị quyết 54 và các nghị quyết cơ chế đặc thù đã được áp dụng tại các địa phương khác.

Theo ý kiến của đa số đại biểu cũng như kỳ vọng của cử tri Thành phố, nghị quyết lần này tạo khuôn khổ pháp lý toàn diện hơn để giúp cho các sáng kiến, những suy nghĩ, dám nghĩ, dám làm của TPHCM có cơ sở thực hiện.

Thực hiện: Bảo Phương- Quốc Huy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo