Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Quốc hội trao thêm TPHCM một số cơ chế đặc thù mới, mang tính đột phá, lan tỏa

Cập nhật 14:47 25-06-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Với đa số các đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TPHCM. Ngoài các chính sách kế thừa từ Nghị quyết 54, Quốc hội đồng ý trao thêm một số cơ chế đặc thù mới, mang tính đột phá, lan tỏa.

Về tiến trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố đã có kế hoạch cụ thể về chương trình hành động. Đồng thời, thực hiện rà soát để củng cố tổ chức, nhân sự các bộ phận tham mưu, quyết định trực tiếp các nội dung triển khai Nghị quyết. Nhằm khẩn trương vận dụng để phát triển loạt dự án hạ tầng trọng điểm.

Thực hiện: Bảo Phương - Quốc Huy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo