Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Quốc phòng - An ninh

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN

Cập nhật 14:25 24-11-2022

(Thanhuytphcm.vn) - Được Bộ Tư lệnh TPHCM giao nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho đối tượng 3, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TP đã phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch chặt chẽ, chu đáo để nhiệm vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho các đối tượng được hoàn thành tốt nhất theo yêu cầu đề ra.

Nhà trường đã cử cán bộ phụ trách theo dõi và quản lý lớp học, tổ chức biên chế lớp đầy đủ, phổ biến nội quy, chế độ tiêu chuẩn bảo đảm cho người học và tiến hành duy trì lớp học đi vào nền nếp ngay từ đầu mỗi khóa học.

Thực hiện: Hữu Tân 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo