Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Xã hội

Cơ chế rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi chi thu nhập tăng thêm tại TPHCM trong năm 2018

Cập nhật 21:34 21-10-2018

(Thanhuytphcm.vn) - Cụ thể hóa Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM, trong năm 2018, một nội dung quan trọng được TPHCM thực hiện là điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tại từng đơn vị tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ; năm 2019, mức tăng tối đa 1,2 lần. Năm 2020, tăng tối đa 1,8 lần. Hiện nay TPHCM có hơn 11.000 công chức, 120.000 viên chức và khoảng 6.400 cán bộ không chuyên trách xã - phường - thị trấn là những người thuộc đối tượng thụ hưởng chế độ chi thu nhập tăng thêm.

Theo tính toán sơ bộ, kinh phí chi thu nhập tăng thêm trong năm 2018 vào khoảng 2.340 tỷ đồng.

Để có cơ sở tăng thêm thu nhập, Sở Nội vụ TPHCM nghiên cứu, tham mưu UBND TPHCM xây dựng kế hoạch đánh giá, phân loại cán bộ hàng quý. Đây sẽ là căn cứ quan trọng chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức bởi cách đánh giá trước đây còn bất cập, chưa phản ánh đúng thực chất công việc.

Ngày 19/10, UBND TPHCM đã ban hành quyết định quy định về đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.

Cán bộ, công chức, viên chức được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ theo mức tối đa được quy định trong Nghị quyết của HĐND TP. Cán bộ, công chức, viên chức được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ theo mức tối đa là 80% của trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khi có phương pháp đánh giá chính xác, rõ ràng thì nguồn chi thu nhập tăng thêm hoàn toàn nằm trong khả năng cân đối thực hiện của các đơn vị tại TPHCM.

Nhật Minh – Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo