Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Văn hóa

Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đạo đức công vụ

Cập nhật 20:53 22-12-2021

(Thanhuytphcm.vn) - Một nội dung nổi bật được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Với nhiều đề án và chương trình hành động cụ thể, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đến nay từng bước định hình, với những công trình, thiết chế văn hóa tinh thần gắn liền với đặc trưng của Thành phố mang tên Bác kính yêu.

Với từng cán bộ, đảng viên, việc học tập, thực hành tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là cách hình thành nên không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong mỗi cơ quan đơn vị. Chính những giá trị ấy góp phần tạo nên văn hóa, sức mạnh tinh thần của mỗi người dân Thành phố trong thời đại mới.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo trao đổi với Website Thành ủy TPHCM.

Trâm Anh - Minh Trường - Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo