Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Giảng viên trường chính trị phải là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng

Cập nhật 21:11 26-04-2023

(Thanhuytphcm.vn) - “Giảng viên cần chỉ rõ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Muốn như vậy thì giảng viên trường chính trị chuẩn cần nắm vững, truyền đạt đúng, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, giảng viên cần phải thường xuyên viết bài, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học để góp phần làm sáng tỏ những nội dung của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh” - Đó là ý kiến của Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Hoàng Ngân - Phó Chính ủy Trường Sỹ quan Lục quân 2 tại Hội thảo khoa học Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng phong cách viên chức trường chính trị chuẩn được Học viện Cán bộ TP tổ chức ngày 26/4.

Hội thảo đã làm rõ những chỉ dẫn sâu sắc của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trâm Anh – Nguyễn Bích – Minh Trường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo