Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Quy định 1374 củng cố niềm tin của người dân với Đảng và chính quyền

Cập nhật 21:10 21-11-2019

(Thanhuytphcm.vn) - Xác định việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Quy định 1374 của Thành ủy TPHCM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 đã khẩn trương triển khai và ban hành đầy đủ các văn bản thực hiện Quy định 1374, đặc biệt là thành lập Tổ công tác 1374 với Quy chế làm việc cụ thể, quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân cũng như xây dựng các chương trình công tác hàng quý gắn với yêu cầu và tình hình thực tế tại địa phương.

Sau một năm thực hiện Quy định 1374 của Thành ủy TPHCM cùng với Quy định 1896 của Quận ủy Quận 8, đáng ghi nhận là việc thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng; trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ được chú trọng. Vai trò của lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy được quan tâm, nhất là người đứng đầu các cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết nhiều phản ánh, kiến nghị, xử lý kịp thời thông tin phản ánh của nhân dân, góp phần tạo thêm niềm tin đối với dân.

Nhật Minh – Anh Tuấn – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo