Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Văn hóa

Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại

Cập nhật 22:07 25-05-2022

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 25/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5/2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền báo cáo chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là vấn đề mới, nội hàm rộng. Để thực hiện nội dung này đòi hỏi thời gian dài, xuyên suốt không chỉ trong nhiệm kỳ này mà còn ở các nhiệm kỳ tới.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quyết định xây dựng chương trình hành động về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Nội dung Chương trình hành động đang trong giai đoạn dự thảo và xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học... Dự thảo sẽ được lấy ý kiến rộng rãi để tạo sự đồng thuận cao nhất, để khai triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trâm Anh – Minh Trường – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo