Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Mặt trận luôn lắng nghe, tiếp thu, giải quyết các khó khăn, nguyện vọng chính đáng của người dân

Cập nhật 21:58 04-06-2020

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, cùng Đảng bộ TP xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Tại tọa đàm, nhiều tham luận và ý kiến phát biểu đều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay và thể hiện vai trò trách nhiệm không thể thay thế của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tập hợp trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM. Đó là thực hiện cơ chế vận động “Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý”.

Song song đó, nhiều đề xuất, kiến nghị của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình giám sát - phản biện xã hội và tham gia góp ý ở nhiều nơi, nhiều lúc còn chưa được cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm xem xét, giải quyết một cách thỏa đáng. Vẫn còn hiện tượng né tránh, ngại va chạm trong quá trình giám sát, phản biện xã hội và góp ý trong các cơ quan, tổ chức và đội ngũ làm công tác Mặt trận.

Trâm Anh - Anh Tuấn - Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo