Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Xã hội

Đưa văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong đời sống xã hội

Cập nhật 14:16 03-12-2022

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 1/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức trao giải cuộc thi clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân thành phố”. Cuộc thi nhằm góp phần hoàn thiện giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Thành phố năm 2022 và phát triển văn hóa, con người gắn với giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước và xây dựng TPHCM phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Cuộc thi clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân thành phố” là hình thức tuyên truyền lần đầu tiên được Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách gần gũi nhất, dễ tiếp nhận nhất, đến các tầng lớp nhân dân trên các nền tảng kỹ thuật số.

Trâm Anh - Nguyễn Bích - Minh Trường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo