Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Đổi mới nội dung, phương thức giám sát từ sớm, từ cơ sở

Cập nhật 19:24 07-03-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy TP về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP.HCM giai đoạn 2021-2030”.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, việc triển khai Chỉ thị 13 trong giai đoạn vừa qua đã thiết thực nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động trong hệ thống chính trị về công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và nhân dân; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giám sát, góp ý để xây dựng Đảng bộ và chính quyền các cấp thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 13 trên địa bàn Thành phố đã tạo kênh thông tin và tương tác nhiều chiều để các tầng lớp nhân dân có thêm thông tin, phản ánh; tiếp nhận các phân tích, đánh giá, đề xuất từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu đối với công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố.

Thực hiện: Nguyễn Lê – Quân Minh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo