Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Quốc phòng - An ninh

Lực lượng vũ trang TPHCM tiếp tục nâng cao, đổi mới chất lượng huấn luyện

Cập nhật 19:00 17-08-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Lực lượng vũ trang TPHCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2023. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố.

Xác định công tác huấn luyện luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong những khâu đột phá quan trọng đã được Đại hội Đảng bộ Quân sự Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thành phố đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi; nhất là nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo từ những ngày đầu, tháng đầu.  

Hữu Tân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo