Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ: Sự sáng tạo chiến tranh nhân dân giữa lòng địch

Cập nhật 22:12 07-06-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Di tích Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ tại số 51/10/14 đường Cao Thắng, Phường 3, Quận 3 là cơ sở cách mạng xuyên suốt thời kỳ chống Mỹ.

Tại căn nhà này, Ban Tuyên huấn Xứ ủy đã triệu tập nhiều cuộc họp có các đồng chí cán bộ lãnh đạo cao cấp của thành phố tham dự như: Trần Bạch Đằng, Phạm Dân, Tân Đức, Đỗ Văn Ba… cho đến khi Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ chuyển về chiến khu D vào năm 1957.

Di tích Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ được cấp bằng công nhận theo di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1988.

(Nguồn: UBND Q3)

Trâm Anh – Anh Sa - Nguyễn Thanh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo