Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Học tập và làm theo Bác để phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

Cập nhật 18:12 27-06-2018

(Thanhuytphcm.vn) – Xác định nội dung trọng tâm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thời gian qua trên địa bàn Quận 10 đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. Trong đó có thể kể đến mô hình “Ngày thứ 4 phục vụ hành chính vì cộng đồng” của Phường 12.

Với những mô hình, giải pháp, cách làm hay của tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo Bác đã và đang  góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân, qua đó giúp Quận 10 thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Lê Hương - Tùng Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo