Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Trường Đoàn Lý Tự Trọng: Tiên phong sáng tạo để tập hợp người trẻ

Cập nhật 21:30 04-08-2020

(Thanhuytphcm.vn) - Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Đoàn Lý Tự Trọng TPHCM đã vận dụng sáng tạo các nội dung Chỉ thị vào thực tiễn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ và đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đã có 16 giáải pháp, sáng kiến, nghiên cứu cá nhân gắn với công tác quản lý, giảng dạy và nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường và nhu cầu tham khảo của các cơ sở Đoàn - Hội - Đội năm 2020. Một ví dụ điển hình là trang fanpage Thư viện 102 đến nay có hơn 7.000 người theo dõi. Trang fanpage cập nhật đầy đủ kho nhạc nghi lễ, tài liệu giảng dạy mà các cơ sở có thể truy cập bất cứ lúc nào hoặc cũng có thể đặt câu hỏi qua công cụ chatbox.

Với Trường Đoàn Lý Tự Trọng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự vận dụng trong việc làm cụ thể, thiết thực để đưa phong trào Đoàn, Đội ngày càng đi sâu vào thực tiễn cuộc sống của giới trẻ.

Trâm Anh – Tuấn Anh – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo