Chủ Nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024

TPHCM tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

TPHCM tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức “Thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, TPHCM”.

Theo đó, tên cuộc thi là: “Thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, TPHCM”. Cơ quan có thẩm quyền quyết định thi tuyển là UBND TPHCM. Cơ quan tổ chức thi tuyển là Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM. Đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển là Trung tâm Thông tin Quy hoạch TPHCM (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

Về hình thức thi tuyển: Căn cứ Điều 13 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 và Điều 16 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định về hình thức thi tuyển, cuộc thi sẽ tổ chức thi ý tưởng quy hoạch - kiến trúc rộng rãi theo quy định hiện hành. Theo đó, cơ quan tổ chức thi tuyển mời các đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch - kiến trúc có uy tín nước ngoài và Việt Nam có đủ năng lực chuyên môn hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành tự nguyện tham gia thi tuyển.

Tổ chức thi tuyển gồm 2 vòng: Vòng 1 (sơ tuyển), thông báo rộng rãi và mời các đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch - kiến trúc có uy tín và kinh nghiệm nước ngoài và Việt Nam được biết, đăng ký tham gia và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Quá trình xét tuyển ở Vòng 1 dựa trên: Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn trong thiết kế quy hoạch đô thị với quy mô phù hợp và đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật; phương pháp luận trong việc nghiên cứu ý tưởng quy hoạch, có thể hiện sơ bộ ý tưởng quy hoạch. Từ đó, Hội đồng sơ tuyển sẽ lựa chọn 5 đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm phù hợp để mời tham dự vòng 2.

Vòng 2 (thi tuyển), các đơn vị vào vòng 2 sẽ được mời tham gia Hội nghị khởi động, cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về yêu cầu nhiệm vụ thiết kế cuộc thi và thực hiện phương án ý tưởng thiết kế trong thời gian từ 4 - 6 tuần, nộp sản phẩm dự thi theo đúng thời gian yêu cầu của Ban Tổ chức.

Hội đồng thi tuyển sẽ thực hiện chấm giải và thông báo kết quả đến Ban Tổ chức để thực hiện công bố các phương án dự thi trúng giải theo quy định.

Trên cơ sở kết quả cuộc thi, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tham mưu UBND TP xem xét, chỉ đạo lựa chọn các nội dung quan trọng để đưa vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.

Đơn vị tham gia thi tuyển là công ty và tổ chức tư vấn thiết kế kiến trúc trong nước và nước ngoài có đủ năng lực hoạt động, hành nghề theo quy định hiện hành, đạt các tiêu chí cuộc thi đưa ra, hội đủ những điều kiện sau: Là các đơn vị tư vấn thiết kế có uy tín hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc; có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu về Việt Nam; từng tham gia thiết kế đồ án quy hoạch trên thế giới có quy mô và tính chất tương đương.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm cung cấp tài liệu, số liệu, thông tin về quy hoạch và các thông tin khác liên quan cho các đơn vị tư vấn tham gia cuộc thi đầy đủ, kịp thời, đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Hội đồng đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả, đánh giá xếp hạng. Các đơn vị trong nước và nước ngoài tham dự cuộc thi đều phải có đủ điều kiện, năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối bố trí kinh phí để phục vụ công tác thi tuyển và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo