Chủ Nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024

Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng

Đồng chí Lê Minh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/11, Huyện ủy Cần Giờ tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề lần 4 giữa Thường trực Huyện ủy với các chi, đảng bộ cơ sở về công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính đảng của Đảng bộ huyện. Hội nghị do đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã thực hiện 90 cuộc kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới. Qua kiểm tra, kịp thời chỉ ra các ưu điểm để cấp ủy, tổ chức đảng phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách tài chính của Đảng và Nhà nước; không có tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Tổ chức đảng sau khi được kiểm tra đều có ý thức khắc phục, sửa chữa khuyết điểm và tiến bộ. Bên cạnh đó, giúp Văn phòng Huyện ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và việc thu, nộp quản lý, sử dụng đảng phí được đảm bảo theo quy định; giúp các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tốt hơn.

Tại hội nghị có 8 đơn vị báo cáo tham luận, đồng thời, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận chuyên đề “về công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng”. Qua đó, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời, trao đổi, tháo gỡ các hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục và một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Dũng nhận định, trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ huyện đã có sự quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nói chung, trong đó ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính đảng ngày càng chú trọng đến chất lượng, phương pháp kiểm tra, đã và đang có sự đổi mới trong cách làm.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính đảng, đồng chí Lê Minh Dũng chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra tài chính đảng đối với các chi bộ trực thuộc, nhất là nơi có nhiều tổ chức đảng trực thuộc, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trong năm; nâng cao nghiệp vụ, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện hạn chế, khuyết điểm, để chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính đảng của cấp mình. Văn phòng Huyện ủy tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách tài chính đảng tại cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, chú ý chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên phối hợp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra tài chính đảng đối với tổ chức đảng cấp dưới hàng năm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường kiểm tra việc thực hiện, quản lý và sử dụng tài chính đảng đối với cấp ủy cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới; giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra sau kiểm tra đối với các tổ chức đảng; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đối với ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

Nguyễn Thành An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo