Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Triển khai thực hiện Dự án Phát triển xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, mở rộng, điều chỉnh không gian xã đảo Thạnh An như: Rà soát, đề xuất điều chỉnh ranh rừng phòng hộ đối với cù lao Phú Lợi với diện tích 70,4217 ha. Tổ chức rà soát, nghiên cứu giải pháp lấn một phần sông Thêu (quy mô 153 ha), điều chỉnh chuyển đổi diện tích đất muối tại ấp Thiềng Liềng (quy mô 424,68 ha) nhằm tạo quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, mời gọi đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch.

Quy hoạch, sắp xếp dân cư như: Lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã đảo Thạnh An phù hợp với quy hoạch vùng huyện Cần Giờ, tạo thêm không gian, quỹ đất chỉnh trang khu dân cư, phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh theo dự án được phê duyệt. Tổ chức sắp xếp dân cư tập trung trên cơ sở chỉnh trang, cải tạo các điểm dân cư nông thôn tập trung hiện hữu tại khu vực cù lao Phú Lợi và một phần diện tích lấn sông Thêu (quy mô 153 ha). Duy trì, cải tạo điểm dân cư nông thôn phân tán hiện hữu khu vực ấp Thiềng Liềng. Di dời một bộ phận dân cư ở khu vực sạt lở, chịu ảnh hưởng của nước biển dâng về những khu vực dân cư tập trung.

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: Phát triển giao thông; phát triển cấp điện; phát triển thông tin và truyền thông; phát triển cấp nước; công tác thoát nước; công tác xử lý rác.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế gồm: Phát triển nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; phát triển thương mại - dịch vụ; phát triển du lịch.

Ngoài ra, phát triển văn hóa - xã hội như: Phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề; phát triển y tế; phát triển văn hóa, thể dục - thể thao; thực hiện giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo