Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện một số nhiệm vụ phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM

Một góc TP Thủ Đức, TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TPHCM về sơ kết việc thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM giai đoạn 2020 - 2035”.

Theo đó, về công tác tổ chức lập, điều hành quy hoạch xây dựng đô thị tại TP Thủ Đức, đối với quy hoạch chung TP Thủ Đức, tỷ lệ 1/10.000 dự kiến trình Bộ Xây dựng trước ngày 15/1/2023.

Về rà soát và xây dựng danh mục các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cần điều chỉnh, điều chỉnh cục bộ phù hợp theo quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040 và định hướng đô thị sáng tạo, UBND TP Thủ Đức đang rà soát, đề xuất điều chỉnh ranh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - 5000, gộp 131 đồ án quy hoạch phân khu thành 36 đồ án quy hoạch phân khu, xây dựng các nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp theo điều kiện hiện trạng tại địa phương.

Đối với công tác quản lý phát triển theo định hướng đô thị thông minh, sáng tạo, một số nội dung, giải pháp đã được đưa vào ứng dụng thí điểm như: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 khu vực TP Thủ Đức, thử nghiệm tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu tại kho dữ liệu dùng chung của TP. Thí điểm thực hiện dự án “Xây dựng nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại TPHCM”, đưa các hệ sinh thái khởi nghiệp lên nền tảng trực tuyến HCMC Open Innovation Platform - H.OIP (Sở Khoa học và Công nghệ).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TPHCM xem xét, giao UBND TP Thủ Đức làm cơ quan thường trực tổ chức thực hiện Đề án của Ban chỉ đạo như thực tế đã chuyển giao một số nhiệm vụ, giải pháp để UBND TP Thủ Đức thực hiện đúng quy định pháp luật.

Cụ thể như: Chủ trì tổ chức lập đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; các quy định phân khu tỷ lệ 1/2000 các khu vực trọng điểm phát triển trên địa bàn TP Thủ Đức và các quy định và quản lý và hướng dẫn thực thi quy hoạch. Chủ trì tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý đất đai. Đồng thời, phối hợp tổ chức lập quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cho khu vực phía Đông TP. Chủ trì lập kế hoạch và triển khai các dự án hợp tác kinh tế có tính kết nối liên ngành, liên quận, liên vùng trên các lĩnh vực. Chủ trì thực hiện các chương trình, chính sách thu hút đầu tư phát triển đô thị và nhà ở, tổ chức các chương trình lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác quốc tế định kỳ…

Về mốc thời gian thực hiện các nhiệm vụ, nội dung của Đề án, qua quá trình thực tế triển khai, một số nhiệm vụ, nội dung cần sử dụng, kế thừa kết quả thực hiện của nhiệm vụ, chương trình khác mang tính tổng quát hơn, đồng thời, một số nhiệm vụ đã trễ tiến độ do giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Do đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện và hoàn thành để phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo tính khả thi.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo