Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Huyện Cần Giờ: Trao giải Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2023

Đồng chí Trương Tiến Triển trao giấy khen cho tập thể thị trấn Cần Thạnh

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 24/11, UBND huyện Cần Giờ tổ chức Hội nghị trao giải Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2023. Đồng chí Trương Tiến Triển, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn huyện đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu đặt ra, đó là: tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện.

Kết quả, đợt 1 (từ 08 giờ 00 phút, ngày 07/8 đến 11 giờ 00 phút, ngày 12/8): có 729 người (tài khoản) tham gia với 1.040 lượt bài dự thi; 128 bài dự thi đạt 25 điểm. Đợt 2 (từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/8 đến 11 giờ 00 phút, ngày 19/8 năm 2023): có 339 người (tài khoản) tham gia với 505 lượt bài dự thi, có 128 bài dự thi đạt 25 điểm.

Đồng chí Trương Tiến Triển yêu cầu thời gian tới thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các quy định pháp luật khác gắn với việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, công chức, người lao động. Đội ngũ cán bộ, công chức phải thường xuyên được quán triệt các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ công vụ; nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo sức thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân và nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị, bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà phục vụ động cơ cá nhân trong thực thi công vụ… Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc qua Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2023.

Minh Châu


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo