Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024

Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

* Thành lập Hội đồng Thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 965/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ, Thái Nguyên, Nghệ An, Đắk Lắk. Cùng với đó là các chuyên gia phản biện quy hoạch với tư cách là Ủy viên Hội đồng. Thành viên Hội đồng còn có các chuyên gia phản biện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch.

Hội đồng Thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về bảo vệ môi trường. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Cơ quan thường trực của Hội đồng Thẩm định được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động. Hội đồng Thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội quyết định.

*Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu lập, phê duyệt “Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (giai đoạn 2021 - 2030)”. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, trên cả nước hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh thành báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 15/8/2022 các nội dung: các dự án đang triển khai; các dự án đã có vị trí; có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai; các vị trí, quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hộ; lập kế hoạch triển khai (số lượng dự án, số lượng căn hộ, diện tích xây dựng, tiến độ cụ thể của từng dự án) thực hiện đầu tư các dự án nhà ở xã hội (giai đoạn từ nay đến năm 2030) đảm bảo nhu cầu của địa phương.

Trong tháng 8, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, trên cơ sở báo cáo của các địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (giai đoạn 2021 - 2030)”. Các địa phương phải có trách nhiệm công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương triển khai Đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo