Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Đảm bảo chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

Quang cảnh chương trình đối thoại cùng chính quyền TP.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/5, HĐND TPHCM phối hợp Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp “Đối thoại cùng chính quyền TP” số tháng 5/2023 với chủ đề “Công tác quản lý, bảo trì, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn TPHCM”.

Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý vận hành, tiết kiệm nước từ sản xuất nông nghiệp

Tại chương trình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Nguyễn Đức Vũ cho biết, hiện nay, TP đã phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác Dịch vụ thủy lợi, UBND các quận - huyện quản lý các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Tuy nhiên, phương thức tổ chức khai thác, vận hành tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi chưa thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, do giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi trên địa bàn TP chưa được thông qua.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi xây dựng phương án giá trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND TP xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định ban hành giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và khu giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện trình UBND TP trình HĐND TP thông qua Nghị quyết giá cụ thể sản phẩm dịch vụ thủy lợi để UBND TP ban hành quyết định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ thủy lợi trên địa bàn TP. Phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi phải xây dựng hàng năm, việc hoàn thiện và thẩm định phương án giá cần nhiều thời gian. Do đó, việc xây dựng, thẩm định trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định ban hành giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác và trình HĐND TP thông qua Nghị quyết giá cụ thể sản phẩm dịch vụ thủy lợi để UBND TP bàn hành quyết định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ thủy lợi trên địa bàn TP phải hoàn thành trong năm là hết sức khó khăn.

Việc duy tu, sửa chữa bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn TP còn nhiều khó khăn do các công trình thủy lợi trên địa bàn TP đã được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác từ rất lâu và qua thời gian dài sử dụng, nhiều công trình xuống cấp, hư hỏng, mặc dù được TP quan tâm bố trí kinh phí bảo trì, duy tu sửa chữa nhưng chưa đáp ứng nhu cầu hiện nay. Cụ thể như: kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác Dịch vụ thủy lợi, theo định mức hơn 17,43 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Khai thác dịch vụ Thủy lợi TP Phạm Văn Nhiên cho biết, các công trình thủy lợi được nhà nước đầu tư đã đóng góp tích cực trong việc cải tạo vùng đất phèn vùng ngoại thành, đặc biệt vùng đất hoang hóa trũng phèn phía Tây Nam TP, ngăn lũ, mặn, giữ ngọt, tận dụng nước triều theo mùa để khai thác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, công trình thủy lợi hiện nay còn phục vụ nhiều mục tiêu, phục vụ lợi ích tổng hợp theo nhu cầu xã hội như: cung cấp nước phục vụ sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, phòng chống úng ngập, phục vụ nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường, sinh thái… góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Theo ông Phạm Văn Nhiên, trong những năm qua, công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ an toàn công trình, đảm bảo đầy đủ nguồn nước phục vụ tốt sản xuất cho bà con nông dân, thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, phòng chống hạn; được chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng và đánh giá cao. Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý vận hành, tiết kiệm nước từ sản xuất nông nghiệp để cấp nước công nghiệp, sinh hoạt, góp phần phục vụ đa mục tiêu cho dân sinh, kinh tế TP; đảm bảo tăng nguồn thu từ công trình thủy lợi và giảm tối đa ngân sách chi trả cho việc hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

Sớm ban hành giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Lê Đình Đức kiến nghị UBND TP bố trí tăng nguồn kinh phí chi thường xuyên để thực hiện công tác duy tu, sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi hàng năm theo nhu cầu; UBND TP, các sở ngành TP sớm phê duyệt chủ trương và bố trí vốn các công trình cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn huyện, xã giai đoạn 2021 - 2025 và các công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

Để tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn TP nhằm đảm bảo an toàn công trình và phục vụ việc tưới tiêu, ngăn triều cường, phòng chống thiên tai, cấp nước cho các ngành sản xuất, dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống cháy rừng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TPHCM Nguyễn Đức Vũ kiến nghị từ năm 2024 và những năm tiếp theo, UBND TP chấp thuận chủ trương cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đấu thầu công tác khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; tổ chức áp dụng phương thức đặt hàng khai thác đối với các tài sản giao cho Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác Dịch vụ thủy lợi quản lý.

Đối với các nội dung liên quan đến giá cụ thể sản phẩm dịch vụ thủy lợi, đồng chí Nguyễn Đức Vũ thông tin, năm 2023, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính cho phép áp dụng giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 của Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 1477/QĐ-BTC để ban hành giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023, kiến nghị HĐND TP thông qua giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023.

Năm 2024, trên cơ sở quy định về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn TP của Bộ Tài chính, kiến nghị HĐND TP thông qua giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác năm 2024.

Kết luận tại chương trình, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Huỳnh Hồng Thanh cho biết, Thường trực HĐND TP sẽ có văn bản đề nghị UBND TP khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đấu thầu, đặt hàng khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo đúng phương thức quy định pháp luật; sớm ban hành giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; có giải pháp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng liên quan đến nguồn kinh phí tổ chức quản lý khai thác, sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật từ năm 2022 đến nay; cũng như có rà soát, đánh giá, phân bổ kinh phí phù hợp để các quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện nạo vét, duy tu các công trình thủy lợi theo địa bàn quản lý.

Đồng chí Huỳnh Hồng Thanh hy vọng các giải pháp trên sẽ được triển khai đồng bộ để công tác quản lý, bảo trì, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của TP thực sự phát huy hiệu quả, đảm bảo chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên nước.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo