Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024

Cần Giờ: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm phát biểu kết luận hội nghị.

 (Thanhuytphcm.vn) - Sáng 2/12 Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Huyện ủy với các chi, đảng bộ cơ sở năm 2022 với nội dung “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống địa phương”. Hội nghị được tổ chức tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ với sự chủ trì của đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Huỳnh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Theo báo cáo, Ban Thường vụ Huyện ủy rất quan tâm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương và xác định công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử của Đảng, dân tộc và địa phương.

Cụ thể, kịp thời trong chỉ đạo và chủ động triển khai đồng bộ việc nghiện cứu, tuyên truyền lịch sử Đảng với sự tham gia của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, phong phú, đa dạng, như: lồng ghép vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tại Trung tâm chính trị; giảng dạy lồng ghép trong các tiết học chính khóa cho học các bậc học; trưng bày tài liệu, sách lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ngành, đơn vị tại các chi, đảng bộ cơ sở; giới thiệu sách liên quan đến lịch sử ngành, lịch sử địa phương phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham quan tìm hiểu của nhân dân tại Phòng Truyền thống huyện; đăng tải tin, bài về những nội dung của “Lịch sử đấu tranh, xây dựng, phát triển của Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ” trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện; phân phát 3.565 quyển sách lịch sử từ huyện đến xã, thị trấn và quyển “Lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng, phát triển của Đảng bộ và Nhân dân huyện Cần Giờ 1930 - 2020”; “Tiểu sử Bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Cần Giờ”; in sao 150 đĩa phim tư liệu “Cần Giờ anh hùng” đến cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp về: Trách nhiệm của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đối với công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; đánh giá hiệu quả nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; sự phối hợp của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị; chủ động đấu tranh, phê phán, phản bác lại các thông tin sai lệch về lịch sử, các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử đảng, lịch sử truyền thống cách mạng; thực trạng đội ngũ cán bộ và  giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương…

Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm đánh giá cao vai trò của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục một cách nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế và yêu cầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương phải gắn với công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, được đào tạo đúng chuyên ngành; phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng mô hình hay, điển hình tiêu biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư.

Hồ Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo