Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó để xảy ra vi phạm về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè

TPHCM vừa có chỉ đạo về xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó để xảy ra vi phạm về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè. Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT).

Theo đó, UBND TPHCM giao UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện quy định về việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo ATG, dẫn đến TNGT trên địa bàn phụ trách.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo ATGT trên địa bàn phụ trách.

Mặt khác, thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo ATGT, dẫn đến TNGT theo quy định như sau: khi thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý (tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm) theo quy định phải bị hạ một mức xếp loại, tối đa mức xếp loại là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đối với trường hợp nghiêm trọng, khi thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý (tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm) theo quy định thì mức xếp loại là “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Đồng thời, thực hiện trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý và phải có hình thức kỷ luật nghiêm minh theo quy định hiện hành.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông TP và các cơ quan có liên quan phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo ATGT trên địa bàn TP.

Đồng thời, xây dựng quy định mới hoặc trình UBND TP ban hành quyết định thay thế Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND TP ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM. Thời gian hoàn thành trong quý 2/2023. Trong đó, quy định cụ thể về trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương nếu để xảy ra việc chiếm dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè phục vụ mục đích ngoài giao thông. Các hành vi và mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo ATGT trên địa bàn TP, để làm cơ sở xem xét đánh giá, tổ chức kiểm điểm theo đúng quy định.

Sở Nội vụ tham mưu UBND TP trong việc đánh giá, phân loại hàng quý và tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo ATGT, dẫn đến TNGT.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, tham mưu UBND TP hình thức khen thưởng, động viên khích lệ tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, giải pháp trong thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ATGT các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân trên địa bàn TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo