Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới

Quang cảnh tọa đàm

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 5/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM phối hợp cùng Tạp chí Lý luận Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổi mới”, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024); 55 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2024).

Chủ trì buổi tọa đàm có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Thắng Lợi, Ủy viên Thường trực Hội đồng Biên tập, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM; Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM; Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Thành Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM.

Tiếp tục đẩy mạnh giảng dạy và tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM Võ Văn Yên nhấn mạnh, đạo đức là cội nguồn sức mạnh của Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức là một bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã hội văn minh và tiến bộ. Giải pháp thực hiện xây dựng Đảng về đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiệu quả nhất đó là phải đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM phát biểu Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM phát biểu

Theo đồng chí Võ Văn Yên, tọa đàm nhằm nhìn nhận, đánh giá vấn đề nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức trong thời kỳ đổi mới nói chung và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM nói riêng; đồng thời tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận chung quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức qua các thời kỳ cách mạng; làm rõ vấn đề vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức trong thời kỳ đổi mới; phân tích, làm rõ kinh nghiệm trong nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức…

Chia sẻ tại tọa đàm, Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM nhấn mạnh, xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nghiên cứu để chấp hành nghị quyết, quy định của Đảng một cách nghiêm túc phải khẳng định trước hết là trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên. Để đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu, thấm nhuần và thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và góp phần xây dựng Đảng về đạo đức, đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang nêu các khuyến nghị: Cần tiếp tục đẩy mạnh giảng dạy và tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc và hiệu quả; thường xuyên quán triệt sâu sắc về tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng để mọi người luôn rèn luyện và gìn giữ đạo đức; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội, lãng phí, thực dụng trong quá trình cử cán bộ, đảng viên đi học, trong quá trình phối hợp tổ chức dạy và học chính trị; chống tình trạng lười học tập lý luận chính trị, nghị quyết… Sự gương mẫu của cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có ý nghĩa quyết định đối với ý thức và thái độ học tập chính trị của cán bộ đảng viên; nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, quan tâm sâu sắc việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

PGS.TS Nguyễn Thắng Lợi, Ủy viên Thường trực Hội đồng Biên tập, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm PGS.TS Nguyễn Thắng Lợi, Ủy viên Thường trực Hội đồng Biên tập, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức

Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên chính Đại học An ninh Nhân dân, Bộ Công an, nêu vấn đề bức thiết là mỗi cán bộ, đảng viên phải cần nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, tiếp thu và thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc học tập, thấm nhuần đó không chỉ làm cho mỗi cá nhân nhận thức đúng, dẫn đến hành động đúng, đưa lại những việc làm, kết quả tích cực, mà còn là công cụ hữu hiệu để mỗi cán bộ, đảng viên có thể nhận diện, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại tọa đàm Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại tọa đàm

Nhấn mạnh trong thời gian qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM đã tập trung tham mưu, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong toàn Đảng bộ Khối, đồng chí Cao Văn Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết, Đảng bộ Khối đã tập trung hướng dẫn cấp ủy cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; mở rộng các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khai thác tốt các nền tảng mạng xã hội thông qua Trang tin điện tử và các trang mạng xã hội của hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, tư tưởng gắn với các hoạt động thực tế an sinh xã hội; quan tâm tuyên dương, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo hiệu ứng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kết luận tọa đàm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM Lê Thị Hồng Nga cho rằng, các bài viết và phát biểu tại tọa đàm đã đi sâu phân tích quan điểm, tư tưởng và tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị khoa học và hiện thực trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng vừa chuyên”, đủ đức, đủ tài; xây dựng Đảng về đạo đức thể hiện phong phú, đa dạng trên các phương diện.

Bí thư Đảng ủy Khối Lê Thị Hồng Nga phát biểu kết luận tọa đàm Bí thư Đảng ủy Khối Lê Thị Hồng Nga phát biểu kết luận tọa đàm

Trong đó, các ý kiến đều nhấn mạnh vai trò nền tảng định hướng của đạo đức đối với Đảng lãnh đạo, cầm quyền; khái quát quá trình nhận thức của Đảng ta về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và kết quả nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong thời kỳ đổi mới. Cùng với đó là vai trò của xây dựng Đảng về đạo đức đối với các mặt khác của công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

“Nhiều ý kiến cũng làm rõ trong giai đoạn mới, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đòi hỏi vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng tăng, trọng trách của Đảng ngày càng nặng nề, điều đó cho thấy cần phải tăng cường, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là bồi đắp “nền tảng”, vun trồng “cái gốc” cho Đảng vững mạnh. Trên nền tảng đạo đức, Đảng mới có thể nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và trong bối cảnh hiện nay càng trở thành một yêu cầu có tính cấp bách và cấp thiết” - đồng chí Lê Thị Hồng Nga nhấn mạnh.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo