Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

TPHCM triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước

Doanh nghiệp, người dân làm hồ sơ thuế tại Cục Thuế TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, về điều hành thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, UBND TPHCM yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; tham mưu các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030.

Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế, kịp thời dự báo thu hàng tháng, quý sát đúng với thực tế phát sinh. Rà soát, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý thu hiệu quả.

Đồng thời, tham mưu UBND TP các biện pháp quản lý thu, đôn đốc chống thất thu và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành để thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước. Triển khai, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế kịp thời các chính sách về thuế được Quốc hội và Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ người nộp thuế, nuôi dưỡng nguồn thu trên địa bàn TP.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP theo dõi kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phân tích số liệu thu nộp thuế; theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách nhà nước; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TP kế hoạch cân đối ngân sách, đảm bảo điều hành ngân sách luôn ở thế chủ động, cân đối, ổn định và tiết kiệm; phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP quản lý các khoản nợ vay, theo dõi tình hình giải ngân, sử dụng, trả nợ các khoản nợ chính quyền địa phương; rà soát đánh giá tiến độ thu ngân sách, đặc biệt là tiến độ thu tiền sử dụng đất và nhu cầu giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách TP; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TP các giải pháp cân đối nguồn vốn cho đầu tư công năm 2024, trong đó có phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp cơ quan thuế tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan thuế trong việc đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, kiểm soát chống gian lận hóa đơn điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý thuế; đồng thời, chỉ đạo UBND các phường, xã, phòng, ban phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tốt cơ quan thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; mặt khác, chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế phường phát huy hơn nữa vai trò tư vấn cho cơ quan thuế về doanh thu, mức thuế của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn và phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành TP phối hợp có hiệu quả với cơ quan thuế trong công tác thu ngân sách nhà nước theo chức năng quản lý; đặc biệt liên quan đến khoản thu tiền sử dụng đất của tổ chức, tiền thuê đất một lần của tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thu cụ thể theo từng tháng, quý và định kỳ báo cáo UBND TP để kịp thời chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất được Trung ương giao ở mức cao nhất.

Về quản lý, điều hành chi ngân sách, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, tiết kiệm chi, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo