Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

TPHCM tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày

TPHCM tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày.

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện và thông báo rộng rãi việc thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trong năm 2022. Nghiên cứu, bổ sung các thủ tục hành chính để triển khai “tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” tùy theo đặc thù của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, đẩy mạnh phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính, cam kết giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không trễ hẹn từ nay đến hết năm 2022; ghi nhận và tổ chức đánh giá các tập thể và cá nhân thực hiện tốt trong đánh giá cán bộ, công chức năm 2022; làm cơ sở xem xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Công an TP quan tâm, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý nạn giấy tờ giả; kịp thời xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng. Nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước để kịp thời xử lý các hành vi gây rối của người khiếu nại, tố cáo tại công sở.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP và các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cổng Dịch vụ công TP, đảm bảo theo quy định. Đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính một cách hiệu quả và sâu rộng. Tích cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển chính quyền số của TP. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan có giải pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến; đảm bảo đường truyền kết nối hệ thống mạng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông suốt, ổn định nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Nội vụ khảo sát, lựa chọn mô hình, sáng kiến về cải cách hành chính xuất sắc tiêu biểu, tổ chức các hội nghị chuyên đề để chia sẻ, nhân rộng cách làm hay của các cơ quan, đơn vị đồng thời tham mưu UBND TP công nhận và triển khai áp dụng nhân rộng trên địa bàn TP. Tổng hợp kết quả thực hiện việc “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày” tại các đơn vị trên địa bàn TP, báo cáo UBND TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo