Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

TPHCM: Thanh tra, kiểm tra công vụ việc yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc triển khai thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP và nhân dân về việc tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị; kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý tiếp tục rà soát, tham mưu UBND TP, HĐND TP sửa đổi các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú. Đồng thời, tham mưu công bố, công khai thủ tục hành chính; hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận nơi cư trú theo Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tham mưu UBND TP hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử; hoàn thành kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP hoàn thành trong tháng 5/2023.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP, Công an TP tham mưu UBND TP thanh tra, kiểm tra công vụ liên quan có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận nơi cư trú khi thực hiện TTHC, thực hiện dịch vụ công.

Công an TP hướng dẫn các đơn vị liên quan khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu cư trú từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị địinh 104/2022/NĐ-CP, tổng hợp khó khăn vướng mắc báo cáo UBND TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo