Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

TPHCM: Thanh tra, giám sát hoạt động công vụ phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền trên 97.910 tỷ đồng và 1.598,9 m2 đất

(Thanhuytphm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Theo đó, qua thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 97.910,92 tỷ đồng và 1.598,9 m2 đất; kiến nghị thu hồi 60.745,45 tỷ đồng và 1.598,9 m2 đất; kiến nghị xử lý khác về kinh tế 37.165,47 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 152 tổ chức và 899 cá nhân (trong đó có 688 cá nhân né tránh, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao); kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ.

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát công vụ; đã thu hồi về ngân sách nhà nước 55.144,11 tỷ đồng; đã xử lý hành chính 104 tổ chức và 875 cá nhân; đã chuyển cơ quan điều tra 6 vụ trong đó có 2 vụ đã khởi tố.

Trong thời gian tới, TPHCM tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước từng bước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng nền công vụ phục vụ, lấy thước đo sự hài lòng của người dân làm công cụ, tiêu chí đánh giá chất lượng thực thi công vụ. Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, quy trình thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà; công khai minh bạch hóa các quy trình thủ tục nhằm kiểm soát, ngăn ngừa một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng kẻ hở từ những quy định của pháp luật để tiêu cực, sách nhiễu.

Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; chú trọng thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực công tác dễ phát sinh tiêu cực, “tham nhũng vặt”, “nhạy cảm”... mà người dân, doanh nghiệp, báo chí thường phản ánh (các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng...). Qua đó phát hiện những bất cập, các hành vi nhũng nhiễu, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục.

Bên cạnh đó, chú trọng tổ chức các hoạt động thi đua trong thực thi công vụ nhằm phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của công chức, viên chức và người lao động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến thực thi hiệu quả gắn với nhiệm vụ, công việc, nâng cao năng suất, hiệu quả thực thi công vụ; các tập thể, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Ngoài ra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu, hành vi né tránh, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực. Triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát công vụ, thực hiện quy tắc ứng xử thông qua camera tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cơ quan, đơn vị.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo