Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2023

TPHCM: Tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TPHCM giao Bảo hiểm xã hội TP chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành về BHYT học sinh, sinh viên đến tất cả phụ huynh học sinh, sinh viên và các trường học trên địa bàn bằng nhiều hình thức và nội dung đổi mới, phù hợp. Trong đó, tăng cường triển khai bằng hình thức trực tuyến để truyền thông nhằm thu hút học sinh, sinh viên tham gia, phấn đấu hàng năm tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100%.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động 100% học sinh, sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; đề nghị cơ sở giáo dục cung cấp số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân đảm bảo 100% học sinh, sinh viên được đồng bộ dữ liệu bảo hiểm xã hội với dữ liệu dân cư quốc gia theo đúng quy định tại Đề án 06 của Chính phủ.

Mặt khác, tiếp tục phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tham mưu, đề xuất việc hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các em học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình đông nhân khẩu, gặp khó khăn về kinh tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ BHYT theo đúng quy định. Đưa số tiền đóng BHYT vào khoản thu hàng năm, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Mặt khác, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, kiểm tra các trường học chưa đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, xác định nguyên nhân, kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, TP Thủ Đức để có giải pháp phù hợp vận động học sinh, sinh viên tham gia.

Bên cạnh đó, giao chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, chỉ tiêu cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID thay thế thẻ BHYT giấy, chỉ tiêu cung cấp số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân vào nội dung xem xét công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng đối với cơ sở giáo dục.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở tuyến quận, huyện, TP Thủ Đức để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh BHYT học sinh, sinh viên nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc khám chữa bệnh BHYT. Tiếp nhận khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên qua tài khoản ứng dụng Bảo hiểm xã hội sổ - VssID.

Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tham mưu, trình UBND TP bố trí kinh phí phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM theo quy định.

Hiệu trưởng các trường Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT và tổ chức thực hiện giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT trong học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; 100% học sinh, sinh viên cài đặt và sử dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID; 100% học sinh, sinh viên được đồng bộ dữ liệu dân cư quốc gia.

Đồng thời phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tổ chức thu nộp và cấp thẻ BHYT kịp thời cho học sinh, sinh viên; đưa chỉ tiêu thực hiện BHYT học sinh, sinh viên vào kế hoạch năm học và là một trong những nội dung đánh giá thi đua hàng năm.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo