Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2023

TPHCM: Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Theo đó, UBND TPHCM giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo Kế hoạch cải thiện các chỉ số của TP và của đơn vị đề ra; tiếp tục duy trì hiệu quả đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm được Chủ tịch UBND TP giao.

Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm đổi mới phương thức tương tác, tuyên truyền đến người dân về kết quả và các biện pháp, giải pháp mà các cấp chính quyền TP đã, đang nỗ lực triển khai thực hiện để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội TP; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp.

Văn phòng UBND TP khẩn trương báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý văn bản đã được Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp kiến nghị trong năm 2022 đối với Công văn số 3680/UBND-ĐT ngày 25/9/2020 của UBND TP về hướng dẫn thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác và phi nông nghiệp khác tại các huyện Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè trên cơ sở đề xuất của Sở Tư pháp.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP; tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ phục vụ lưu trữ điện tử.

Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện dự báo Chỉ số cải cách hành chính TP năm 2023 chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của TP và của đơn vị để kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

UBND TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp với UBND TP (Sở Nội vụ) và các đơn vị có liên quan trong triển khai công tác khảo sát phục vụ xác định Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo