Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023

TPHCM kiến nghị điều chỉnh, bổ sung số lượng công chức làm việc tại phường

Người dân làm thủ tục hành chính tại 1 phường trên địa bàn TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo gởi Thủ tướng Chính phủ vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 131/2020 của Quốc hội và Nghị định 33/2021 của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố.

Từ thực tế khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí biên chế công chức và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở phường, UBND TPHCM kiến nghị sửa đổi, bổ sung số lượng công chức, người lao động không chuyên trách tại phường như sau: 

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh, bổ sung số lượng công chức làm việc tại phường quy định khoản 1 Điều 29 Nghị định số 33/2021/NĐ-CP từ bình quân 15 người/phường trong một quận, thành phố thuộc TPHCM thành “Biên chế công chức làm việc tại phường có dân số từ 30.000 dân trở xuống là 17 người. Đối với phường có từ 30.000 dân trở lên ngoài số lượng quy định, cứ 15.000 dân được thêm một 1 công chức".

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép TPHCM căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu của thực tiễn và ngân sách thành phố, UBND TPHCM  trình HĐND cùng cấp quyết định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thêm ngoài số lượng đã quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Cụ thể điều chỉnh Điều 6 Nghị định số 33/2021/NĐ-CP thành “Căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu của thực tiễn, tính phức tạp của từng địa phương và ngân sách thành phố, UBND TPHCM trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quyết định giao bổ sung thêm số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phưởng và ở tổ dân phố ngoài số lượng theo quy định của pháp luật".

Đồng thời, TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung nội dung quy định về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND phường đối với trường hợp là người hoạt động không chuyên trách vào Nghị định số 33/2021/NĐ-CP: “Người hoạt động không chuyên trách nếu đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh công chức phường thì Chủ tịch UBND thành phố thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND quận căn cứ nhu cầu tuyển dụng, xem xét, thực hiện quy trình xét tuyển công chức theo quy định. Trường hợp bổ nhiệm vào chức danh Phó Chủ tịch UBND phường thì quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng công chức".

TPHCM cũng kiến nghị sửa đổi Điều 7, Điều 8 Nghị quyết số 1211/2016/QH13 quy định tiêu chuẩn của quận, phường của đơn vị hành chính đô thị (tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên), nhất là đô thị đặc biệt như TPHCM.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo