Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

TPHCM dịch Covid-19 tiếp tục ở mức cấp độ 1

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/1, UBND TPHCM đã có thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

Theo đó, xét báo cáo của Sở Y tế tại Công văn số 638/SYT-NVY ngày 21/1/2022 về báo cáo đánh giá cấp độ dịch của TP (tuần lễ từ ngày 14 đến 20/1), UBND TP thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 đối với cấp TP là cấp độ 1.

Đối với cấp quận, huyện, TP Thủ Đức, có 21/22 địa phương ở cấp độ 1. Có 1 địa phương ở cấp độ 2 (huyện Nhà Bè). Không có địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước và hai địa phương giảm cấp độ dịch so với tuần trước (Quận 1 và Cần Giờ giảm từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1).

Đối với cấp phường, xã, thị trấn có 276/312 địa phương ở cấp độ 1; 36 địa phương ở cấp độ 2. Có 30 phường, xã giảm cấp độ dịch và 6 phường - xã, tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo