Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển công viên và cây xanh công cộng

TPHCM đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển công viên và cây xanh công cộng. (Ảnh minh họa)

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP (giai đoạn 2020-2025) trong năm 2023.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP theo Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 17/6/2023 của UBND TPHCM về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện chương trình này; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất trình UBND TP giải quyết kịp thời.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn, cơ cấu sử dụng đất đối với các loại hình công viên công cộng trên địa bàn TP, làm cơ sở cho việc xem xét, đề xuất xây dựng mới và chỉnh trang các công viên hiện hữu. Hướng dẫn lập, lập và phê duyệt phương án sử dụng tổng mặt bằng và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với từng công viên công cộng hiện hữu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân đối, tham mưu bổ sung hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 để Sở Xây dựng tổ chức thực hiện các dự án phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP theo quy định, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2025 diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,65 m2/người.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, xem xét nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3339/SXD-HTKT ngày 19/3/2021 liên đến quan việc thu hồi khu đất đang sử dụng làm vườn ươm của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP tại phường Hiệp Thành, Quận 12 và xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn; đề xuất hướng giải quyết, trình UBND TP trong tháng 6/2023.

Đồng thời, đôn đốc UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, Ban Quản lý Khu Nam rà soát các khu đất có nguồn gốc là đất công được quy hoạch đất cây xanh nhưng đang sử dụng vào mục đích khác, để thực hiện việc thu hồi, đầu tư xây dựng công viên công cộng theo đúng quy hoạch.

UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư của các dự án phát triển khu dân cư trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng hoàn thành hệ thống công viên, cây xanh theo quy hoạch được duyệt và bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Đồng thời tiếp tục rà soát việc sử dụng, cho thuê đối với các khu đất có nguồn gốc là đất công được quy hoạch là đất công viên; báo cáo kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND TP thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, xác lập ranh mốc và triển khai số hóa thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý đối với các công viên công cộng trên địa bàn được giao quản lý. Đồng thời, nghiên cứu lập phương án sử dụng tổng mặt bằng các công viên đang quản lý để làm cơ sở tổ chức xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, khai thác các dịch vụ trong công viên theo quy định.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức kiểm tra, chăm sóc và có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn cho hệ thống cây xanh được giao quản lý; đẩy mạnh việc trồng và cải tạo cây xanh tại các khu vực công cộng trên địa bàn.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo