Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, phù hợp đặc điểm, điều kiện của TPHCM

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) -  Chiều 4/12, ngay sau Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã có phát biểu và nhấn mạnh một số nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc xây dựng các chương trình hành động thực hiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng bộ TP.

Tham dự phiên buổi chiều tại TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí lãnh đạo trung ương và TP qua các thời kỳ…

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, sau hội nghị này, khâu quan trọng để đưa nghị quyết vào cuộc sống là việc xây dựng Chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, phù hợp đặc điểm, điều kiện của TP; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị khi xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết phải bám sát quan điểm, chủ trương, điểm mới của Trung ương, đảm bảo tính khả thi cao nhất gắn với việc tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó Ban Cán sự đảng UBND TP chủ trì tham mưu 2 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đối với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, đồng chí lưu ý đến việc chủ trì tham mưu Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM chiều 4/12. Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM chiều 4/12.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì tham mưu Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

“Tôi đề nghị các đơn vị được phân công tham mưu các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nêu trên khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình xin ý kiến theo đúng quy trình, quy định để Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời ban hành trong tháng 12” - đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Đồng chí cũng lưu ý, Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với các hình thức phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, an toàn; để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả cao nhất.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ TP, sự ủng hộ, hưởng ứng của Nhân dân TP cùng với quyết tâm chính trị cao nhất, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP” - đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh. 

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo