Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo chuyên ngành giáo dục năm 2023

Các đại biểu tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/5, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học - Công TPHCM) tổ chức Chợ Công nghệ và Thiết bị với chủ đề: Chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo chuyên ngành giáo dục năm 2023. Đây là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ đưa sản phẩm từ các trường, viện, doanh nghiệp công nghệ ra thị trường phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ trong hoạt động đào tạo, quản lý của cơ sở giáo dục.

Chợ Công nghệ và Thiết bị năm nay thu hút hơn 100 công nghệ của 50 doanh nghiệp, trường, viện tham gia trưng bày quảng bá và xúc tiến thương mại. Chợ Công nghệ và Thiết bị lần này cũng chú trọng các công nghệ và thiết bị chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực Giáo dục.

Chương trình gồm 3 hoạt động chính: Trưng bày, giới thiệu công nghệ và thiết bị; Hội thảo giới thiệu công nghệ và Tư vấn chuyên gia về công nghệ. Trong đó, các công nghệ và thiết bị nổi bật được trưng bày tại Chợ Công nghệ và Thiết bị gồm: Công nghệ phục vụ công tác quản lý trường học; Công nghệ thiết bị phục vụ đào tạo; Công nghệ, thiết bị phục vụ giáo dục STEM.

Ng. Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo