Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển toàn diện

Đồng chí Dương Ngọc Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 21/6, UBND Quận 6 tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 6 lần thứ III năm 2024. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở của Quận 6 đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, quận luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội… Đồng thời, công tác chính sách an sinh xã hội trên địa bàn được quan tâm, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện tốt chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều mô hình, giải pháp cụ thể, thiết thực, như hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa, giảm nghèo...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải ghi nhận, chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số của Quận 6 đã đạt được trong thời gian qua.

Với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 – 2029, đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc của quận cần nhận thức sâu sắc và xác định công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài gắn với sự phát triển nhanh, bền vững của TP. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Do vậy, cấp ủy, chính quyền cần chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới; xây dựng, đưa ra các giải pháp cụ thể, trọng tâm mang tính đột phá phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Dương Ngọc Hải tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Dương Ngọc Hải tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Dương Ngọc Hải cũng đề nghị Quận 6 cần tiếp tục chú trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; chăm lo, thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, các gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Đồng chí Dương Ngọc Hải yêu cầu cấp ủy, chính quyền Quận 6 tiếp tục vận động đồng bào các dân tộc quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển toàn diện, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đã hiệp thương 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ IV - năm 2024.

Dịp này, UBND TPHCM, Ban Dân tộc TPHCM, UBND Quận 6 biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo