Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023

Ra mắt cuốn sách về đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Thanhuytphcm.vn) - Nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thuộc các giai tầng, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững, triển khai hiệu quả công tác quan trọng này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chiều 18/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung cuốn sách gồm bài tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh tiêu biểu phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành. Cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề được xác định là đường lối chiến lược của Đảng ta, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất “đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, gồm bài viết tổng quan và 4 bài phát biểu thể hiện những quan điểm chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá toàn diện vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước.

Phần thứ hai “phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, gồm 36 bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư đối với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam...

Phần thứ ba “Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước”, gồm 34 bài nói, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại diện các tầng lớp nhân dân, với lãnh đạo, nhân dân các địa phương trong các chuyến thăm, cuộc làm việc tại cơ sở; kêu gọi mọi giai tầng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; phát huy mọi nguồn lực, khả năng sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, thể hiện sự quan tâm chân thành, sâu sát đến mọi tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, cuốn sách sẽ là cẩm nang lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, qua đó giúp cho cấp ủy, MTTQ Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn; là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Các đại biểu tìm hiểu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Các đại biểu tìm hiểu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước.

Đặc biệt, song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của Nhà xuất bản.

Tại buổi lễ, nghi thức bấm nút ra mắt và phát hành bản điện tử cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã được thực hiện.

Ngoài phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, toàn bộ nội dung cuốn sách đã được cập nhật ở chuyên trang của Tạp chí Cộng sản tại địa chỉ: https:/gioithieusach.tapchicongsan.org.vn.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo