Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu bế mạc hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 30/11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 19 (mở rộng) khóa XI đã bế mạc và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Cơ bản thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao các đại biểu đã đóng góp các ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã điểm lại một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội TP năm 2022, trong đó vượt qua nhiều khó khăn thách thức tình hình kinh tế - xã hội TP năm 2022 đã phục hồi nhanh trên hầu hết các lĩnh vực. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị cơ bản thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023, trong chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 7,5% - 8% được các đại biểu thống nhất cao.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu các đơn vị của TP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra, trọng tâm là 4 chương trình trọng điểm, đột phá phát triển TP, đặc biệt là tổng kết Nghị quyết 16 trình Bộ Chính trị, trong đó, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phát triển TP và cơ chế thực hiện thí điểm những vấn đề mới trên địa bàn TP.

Các đại biểu thông qua một nội dung tại hội nghị Các đại biểu thông qua một nội dung tại hội nghị

Cùng với đó là tập trung tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu, thích ứng; phát triển kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; chuyển đổi mô hình các khu công nghiệp, khu chế xuất, công nghệ cao; hỗ trợ các ngành công nghiệp trọng yếu phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển logistics, thúc đẩy đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển du lịch thông minh,…

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng trọng yếu, nhất là dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1); xúc tiến triển khai thực hiện dự án đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương), đường Vành đai 3, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Rạch Xuyên Tâm và các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng thời gian tới.

Đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng chí lưu ý, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những bất cập, những vi phạm, những hạn chế yếu kém, để tiếp tục kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng mục tiêu, là khu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính khu vực, là hạt nhân của đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Tập trung giải quyết các khiếu kiện liên quan việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư, không để phát sinh phức tạp.

Lưu ý đến việc tiếp tục giải quyết những vấn đề quan trọng cấp bách của TP, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, trước hết là đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn chỉnh 3 quy hoạch: Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040; Quy hoạch TPHCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và Chiến lược quản lý phát triển hành lang Sông Sài Gòn…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, phải quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao chất lượng sống người dân TP. Tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội; huy động, bổ sung nguồn vốn bảo đảm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 2021 - 2025; chăm lo gia đình chính sách, người có công, người đang gặp nhiều khó khăn của TP; trước mắt, tập trung chuẩn bị chu đáo việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão.

Khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm

Đề cập đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận năm 2022, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, điểm nổi bật của công tác xây dựng Đảng của chúng ta là phương thức lãnh đạo, mối quan hệ lãnh đạo chỉ đạo và điều hành, lãnh đạo và quản lý, tổ chức thưc hiện ngày càng nhất quán từ tư tưởng đến hành động. Đảm bảo các nguyên tắc, quy chế, quy trình trong mọi hoạt động, có nghĩa là “đúng vai, thuộc bài”, luôn có ý thức choàng gánh, bọc lót cho nhau kịp thời. Tuy nhiên, chúng ta tự nhận thấy vẫn còn vướng mắc cần phải tháo gỡ, chấn chỉnh, cần nâng cao chất lượng hơn nữa.

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị của TP cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP đề ra năm 2022; đi đôi với việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhằm bảo đảm việc thực hiện chủ đề trên thực chất và hiệu quả, khắc phục tính hình thức. Bên cạnh đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của từng cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, các cơ quan tham mưu và chính quyền các cấp. Đôn đốc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đặc biệt là triển khai mạnh mẽ Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh, uy tín, gương mẫu và quyết tâm đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị

Cùng với lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2030 theo Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, trong đó khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, giám sát, tự phát hiện xử lý của các cấp ủy, tổ chức đảng, đồng chí yêu cầu phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong xã hội.

Đối với việc thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, phải bảo đảm việc tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, đưa công việc này ngày càng đi vào nền nếp, trở thành nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, tổ chức triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân vận, phát huy dân chủ, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đã nhấn mạnh đến việc chấn chỉnh lại công tác tham mưu và phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức, cơ quan, đơn vị trong toàn TP, đồng thời yêu cầu, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, thậm chí có nơi thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, chờ đợi, đổ lỗi nhau.

“Trong bối cảnh tình hình biến động phức tạp và khó lường như chúng ta đã dự báo, nhiệm vụ của TP năm 2023 hết sức nặng nề. Ban Chấp hành Đảng bộ TP kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt mọi thử thách, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với tinh thần “TP vì cả nước, cùng cả nước.””- đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đã đề xuất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đề xuất Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các dự án trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025. Cần phân tích thống kê các dự án theo từng lĩnh vực, có giải pháp ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có thể thực hiện được ngay và đảm bảo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và quy định của Luật đầu tư công. Tiếp tục rà soát, đề xuất bố trí sử dụng vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 hiệu quả, góp phần phát triển TP. Trong đó, ưu tiên xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao; cũng như đề án xây dựng đô thị thông minh… Ưu tiên các dự án mang tính nền tảng, tạo động lực để phát triển cho các dự án khác, cho kinh tế vùng; các chỉ đạo theo tinh thần tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ vừa qua nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; các nội dung nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển Vùng Đông Nam bộ, trong đó có vai trò đầu tàu TPHCM.

Đồng chí đề nghị UBND TP có phân tích sâu, đánh giá các hoàn cảnh, dự báo các tình huống kinh tế năm 2023 để có sự chủ động ứng phó, tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và dự kiến gặp khó khăn trong thời gian tới. Đồng thời, nâng cao khả năng dự trữ xăng dầu, phát triển hệ thống phân phối trong thời gian tới.

Đối với cải cách hành chính, cần tập trung các nội dung để cải thiện các chỉ số mà TP bị đánh giá thấp trong thời gian qua. Đối với nâng cao chất lượng thực thi công vụ thì nên tập trung việc đánh giá sự hài lòng của người dân trong thực thi công vụ, thống nhất phương thức đánh giá, bổ sung thêm các đối tượng được đánh giá. “Không chỉ là cán bộ tiếp nhận trả hồ sơ tại phòng một cửa quận, huyện và TP Thủ Đức như hiện nay mà phải đánh giá tất cả cán bộ có nhiệm vụ tương tác trực tiếp với người dân như cán bộ tiếp công dân, cán bộ thuế, trực ban công an phường, cảnh sát giao thông, công an cửa khẩu, cán bộ hải quan và cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ cấp sở ngành”. – Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo