Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Quận Phú Nhuận: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định 935-QĐ/TU và Quyết định số 936-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Đồng chí Trần Thị Mai Lý phát biểu kết luận buổi giám sát Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường 13

(Thanhuytphcm.vn) - Từ ngày 28/8 đến ngày 8/9, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thị Mai Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm Trưởng đoàn đã có các buổi giám sát tại Đảng ủy - UBND phường 3, 5, 9, 11, 13 và 15 về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU (về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn TPHCM); Quyết định số 936-QĐ/TU (về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Trong các buổi giám sát, Đảng ủy – UBND các phường đã báo cáo với Đoàn giám sát kết quả năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU và Quyết định số 936-QĐ/TU trên địa bàn phường. Nhìn chung, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị phường trong quá trình triển khai thực hiện; theo đó, Đảng bộ, chính quyền các phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thông qua nhiều hình thức như: hội nghị chuyên đề, tọa đàm, hội thi… Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, thông qua đó, đã phát huy tích cực quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhiều kiến nghị, bức xúc chính đáng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân được tiếp thu, giải quyết kịp thời, tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; cán bộ, công chức, đảng viên cũng đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, cầu thị, tận tụy với Nhân dân.

MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các phường đã tham mưu Đảng ủy, phối hợp chính quyền nắm thông tin dư luận trong Nhân dân, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình, các đề xuất, kiến nghị của người dân để kịp thời tham mưu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân các nội dung chủ đề sát với tình hình tại địa phương và có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Sau đối thoại, tiếp xúc của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các phường cũng đã tổ chức theo dõi, giám sát các nội dung chỉ đạo, kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; thực hiện kiến nghị, đề xuất các tổ chức, cá nhân có liên quan cần đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo, yêu cầu và thời gian quy định, có thông tin kết quả trả lời cho người dân trong các Hội nghị hoặc ghi nhận và trả lời bằng văn bản đúng quy định.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Mai Lý ghi nhận, đánh giá Đảng ủy - UBND các phường 3, 5, 9, 11, 13 và 15 về cơ bản đã nghiêm túc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định 935-QĐ/TU và Quyết định số 936-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị.

Thời gian tới, đồng chí Trần Thị Mai Lý đề nghị Đảng ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường cần tiếp tục quan tâm công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 935, 936 của Ban Thường vụ Thành ủy trong toàn hệ thống chính trị phường, xác định đây là công việc định kỳ, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội cũng như công tác tiếp xúc, đối thoại, lấy ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chú trọng đẩy mạnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân thực hiện tốt vai trò giám sát đối với cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Minh Khánh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo