Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023

Quận 4: Đẩy mạnh hoạt động trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, định hướng thông tin

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4 Trần Thị Thanh Thảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 27/7, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng công tác quý 3 năm 2022. Đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4 chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn quận luôn an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành 16 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời xây dựng và ban hành 149 văn bản triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Công tác tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm được quận quan tâm đẩy mạnh, tập trung vào các nội dung trọng tâm về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, dịch bệnh Covid-19; kết quả phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, gắn với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; tuyên truyền kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII gắn với chủ đề xây dựng Đảng năm 2022.

Ban Tuyên giáo Quận ủy cũng đã tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Trang Đất Cảng Quận 4; định hướng nội dung của Trang tin điện tử, Tin Quận 4, các trang mạng xã hội của quận và cơ sở, Tờ tin 13 phường. Tính đến nay, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn như: công tác khoa giáo ở cơ sở; công tác khuyến học, khuyến tài; kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh; định hướng một số nội dung trong xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”... Nhìn chung, các hội nghị tập huấn được tổ chức trên tinh thần nghiêm túc, đúng đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm và bảo đảm tốt các nội dung đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4 Trần Thị Thanh Thảo lưu ý các đơn vị cần tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản về công tác tuyên truyền nội dung hàng quý, năm và các chuyên đề khác đảm bảo thời gian, chất lượng báo cáo định kì. Công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên và dư luận xã hội tại 13 phường cần duy trì, phản ánh đầy đủ dư luận các ngành về những vấn đề nổi cộm, phát sinh thực tế trên địa bàn.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy lưu ý, công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ, sự kiện chính trị cần đa dạng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận; tuyên truyền giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức thực hiện các giải pháp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị Các đơn vị tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các đơn vị cần quan tâm nắm tình hình sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên; tăng cường đẩy mạnh hoạt động trang mạng xã hội của cơ quan đơn vị trong việc tuyên truyền, định hướng thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác xây dựng Đảng, các hoạt động về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh của quận; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng...

Long Nhật


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo