Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Những người “lính thép” luyện rèn

Đại đội Thiết giáp BRĐM-2 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 9 được thành lập ngày 28-6-2012. Gần 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn phấn đấu học tập, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong thành tích đó có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện, rèn luyện và giữ gìn, bảo quản tốt vũ khí trang bị kỹ thuật.

Những ngày này, cùng với các đơn vị của Quân khu 9, những người “lính thép” ở Đại đội Thiết giáp BRĐM-2 cũng đang nỗ lực luyện rèn.

Buổi huấn luyện nội dung động tác lên, xuống xe của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp BRĐM-2 Buổi huấn luyện nội dung động tác lên, xuống xe của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp BRĐM-2
Cán bộ, chiến sĩ chăm chú theo dõi khẩu lệnh của chỉ huy. Cán bộ, chiến sĩ chăm chú theo dõi khẩu lệnh của chỉ huy.
Khẩu lệnh vừa dứt, mỗi kíp xe gồm lái chính, lái phụ, trưởng xe và xạ thủ nhanh chóng hiệp đồng, xử trí tình huống. Khẩu lệnh vừa dứt, mỗi kíp xe gồm lái chính, lái phụ, trưởng xe và xạ thủ nhanh chóng hiệp đồng, xử trí tình huống.
Bài học này làm cơ sở để cán bộ, chiến sĩ huấn luyện những nội dung tiếp theo. Bài học này làm cơ sở để cán bộ, chiến sĩ huấn luyện những nội dung tiếp theo.
Lái xe lội nước cũng là một nội dung quan trọng, nhằm nâng cao khả năng cơ động. Lái xe lội nước cũng là một nội dung quan trọng, nhằm nâng cao khả năng cơ động.
Do vậy, ngoài chuẩn bị chu đáo về phương tiện kỹ thuật, đơn vị thường xuyên chức quán triệt để các thành viên các kíp xe chấp hành nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, quy tắc lái, thứ tự động tác. Do vậy, ngoài chuẩn bị chu đáo về phương tiện kỹ thuật, đơn vị thường xuyên chức quán triệt để các thành viên các kíp xe chấp hành nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, quy tắc lái, thứ tự động tác.
Cùng với nâng chất lượng huấn luyện là công tác giữ gìn vũ khí trang bị kỹ thuật. Cùng với nâng chất lượng huấn luyện là công tác giữ gìn vũ khí trang bị kỹ thuật.
Với phương châm “giữ tốt, dùng bền”, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm chế độ các bước bảo quản, bảo dưỡng hằng ngày, hằng tuần. Với phương châm “giữ tốt, dùng bền”, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm chế độ các bước bảo quản, bảo dưỡng hằng ngày, hằng tuần.
Nhờ được chăm sóc thường xuyên, cẩn thận nên tất cả luôn trong tình trạng bảo đảm an toàn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu thường xuyên cũng như đột xuất. Nhờ được chăm sóc thường xuyên, cẩn thận nên tất cả luôn trong tình trạng bảo đảm an toàn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu thường xuyên cũng như đột xuất.
Nâng chất lượng huấn luyện và giữ gìn vũ khí trang bị kỹ thuật là hai nhiệm vụ trọng tâm then chốt được cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp BRĐM - 2 xác định tiếp tục thực hiện tốt. Nâng chất lượng huấn luyện và giữ gìn vũ khí trang bị kỹ thuật là hai nhiệm vụ trọng tâm then chốt được cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp BRĐM - 2 xác định tiếp tục thực hiện tốt.
Với sự quyết tâm đó, kết quả kiểm tra nội dung huấn luyện hằng năm của đơn vị đều có trên 85% đạt khá, giỏi; 100% kíp xe thực hành cơ động chuyển trạng thái SSCĐ đến nơi trú quân bảo đảm an toàn tuyệt đối. Với sự quyết tâm đó, kết quả kiểm tra nội dung huấn luyện hằng năm của đơn vị đều có trên 85% đạt khá, giỏi; 100% kíp xe thực hành cơ động chuyển trạng thái SSCĐ đến nơi trú quân bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Theo QDND.VN

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo