Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Nhanh chóng triển khai ngay Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 sau khi Quốc hội thông qua

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/5, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp với Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội (KT - XH) tháng 5, 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2023.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TPHCM.

Kinh tế TP đã có chuyển biến tích cực

Phát biểu định hướng cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, cuộc họp nhằm lắng nghe đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT - XH) tháng 5, 5 tháng đầu năm 2023 và đề ra những pháp để tiếp tục thực hiện công việc trong thời gian tới. Thứ hai, chuẩn bị sơ kết 6 tháng, đồng thời gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ về KT - XH của nhiệm kỳ XI đã có chương trình, kế hoạch đề ra. Và quan trọng nhất là chuẩn bị kế hoạch triển khai khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 phải hành động nhanh nhất có thể để triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phải chuẩn bị tranh thủ mọi thời gian để khi Nghị quyết có hiệu lực là triển khai ngay.

“Cuộc họp Ban cán sự Đảng nghe UBND báo cáo tình hình KT-XH đến tháng 5 và năm tháng đầu năm 2023, đề ra những giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực cho thời gian tới. Vậy thì chức năng của Ban cán sự Đảng là nghe và cho ý kiến triển khai các chủ trương, định hướng lớn từ cấp Trung ương, Quốc hội, của Chính phủ, triển khai chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy mà quan trọng nhất là tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất thì đó là việc của Ban cán sự Đảng.” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nêu rõ.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trong 5 tháng đầu năm Ban Cán sự Đảng UBND đã duy trì nề nếp, chất lượng các cuộc họp của Ban Cán sự, cho ý kiến các cuộc họp KT-XH, các cuộc họp lấy ý kiến định hướng lớn, cũng như là tháo gỡ những vướng mắc, các vụ việc lớn, các vụ việc do các tổ công tác của Trung ương đang theo dõi, phụ trách thì Ban cán sự làm đều đặn, hàng tháng. Ban Cán sự Đảng UBND đã thường xuyên lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, kết luận của Thủ tướng kịp thời. Lãnh đạo việc chuẩn bị thay Nghị quyết 54, đã trình hồ sơ cho Quốc hội thảo luận, lãnh đạo triển khai xây dựng các hoạt động của TP. Lãnh đạo việc phân cấp, phân quyền, Ban Cán sự Đảng UBND lãnh đạo UBND đã phân cấp, ủy quyền cho quận, huyện phê duyệt đầu tư dự án nhóm C.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị

Về tình hình lãnh đạo phát triển KT-XH, Ban Cán sự Đảng UBND nhận định tình hình kinh tế thế giới còn khó khăn, phản ánh qua các chỉ số về xuất nhập khẩu đang giảm, đơn hàng của doanh nghiệp cũng còn giảm tùy theo ngành và lượng tồn kho lớn. Những tháng đầu năm, sau sơ kết quý 1, đã tập trung nỗ lực cải cách hành chính, nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các mảng, Ban Cán sự Đảng UBND có lãnh đạo, các ngành có tập trung và chuyển biến rõ nét tích cực.

Về kinh tế có chuyển biến tích cực thể hiện qua các chỉ số, như sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ, tín dụng, giải ngân đầu tư công đều có sự chuyển biến rõ tích cực, thị trường chứng khoán cũng chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh tế cũng còn nhiều yếu tố cần quan tâm như đơn hàng, hàng tồn kho, thủ tục PCCC, dự án đầu tư… còn khó khăn, nên đặt vấn đề cần phải tập trung hơn nữa, quyết liệt hơn nữa.

Về đầu tư công, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, khi sơ kết quý 1 đạt trên 9.000 tỷ thì trong vòng hơn gần hai tháng vừa qua đã giải ngân khoảng gần 8.000 tỉ, đây là một nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, do tập trung nhiều cho dự án Vành đai 3 nên một số dự án khác lại không được tập trung đồng đều. Hiện giải phóng mặt bằng vẫn là khâu chậm và một số thủ tục dự án chưa được tập trung để hoàn tất mà mục tiêu đến cuối tháng 6 là giải phóng mặt bằng phải đạt 70% trở lên, đầy đủ điều kiện khởi công thủ tục dự án là phải xong, không xong phải chuyển vốn, do vậy Ban cán sự Đảng UBND sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo.

6 nhóm nhiệm vụ tập trung trong 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phan Văn Mãi cho hay, Ban cán sự Đảng UBND sẽ tập trung lãnh đạo 6 nhóm nhiệm vụ: Thứ nhất là lãnh đạo tập trung thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các chủ trương của Trung ương, từ nhiệm vụ KT-XH năm 2023 đến các chủ trương gần đây sẽ lãnh đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện quyết tâm đạt được chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Lãnh đạo chuẩn bị nội dung, sơ kết nửa nhiệm kỳ về KT-XH, kết quả thực hiện 49 đề án của mảng KT-XH gắn với triển khai Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và chuẩn bị triển khai ngay kế hoạch thực hiện thay Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Giám đốc Sở Công thương TP Bùi Tá Hoàng Vũ báo cáo tại hội nghị Giám đốc Sở Công thương TP Bùi Tá Hoàng Vũ báo cáo tại hội nghị

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, quyết tâm là đến cuối tháng 6 sẽ đạt 35%, trong đó tập trung cao cho giải phóng mặt bằng, các thủ tục dự án để đến cuối tháng 6 sẽ quyết định việc khởi công các dự án mới, quyết định việc điều chuyển vốn. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động khuyến mại cũng như là các giải pháp phát triển du lịch, các tháng khuyến mãi để thúc đẩy thị trường của Thành phố, phát huy các liên kết, các chương trình phối hợp với các vùng kinh tế để thúc đẩy thị trường trong nước và hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới và nghiên cứu các giải pháp để có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Nhiệm vụ thứ ba, Ban Cán sự sẽ tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng chất lượng công vụ và thúc đẩy các nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ xây dựng chính quyền số. Trong đó, các nội dung phải hoàn thành trong tháng 6 là đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố, nâng cao chất lượng công vụ của Thành phố; đề án nâng cao năng lực chuyển đổi số cho chính quyền cơ sở; hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm chuyển đổi số Thành phố và tập trung để tạo những chuyển biến rõ nét và cải thiện vị trí trong xếp hạng PCI cũng như nâng cao chất lượng của các sở, ngành, các quận, huyện.

Nhóm nhiệm vụ thứ tư, lãnh đạo đảm bảo các hoạt động về văn hóa xã hội, chăm lo an sinh xã hội; đảm bảo không để xảy ra các tình huống về y tế để chăm lo sức khỏe cho người dân tốt hơn và tập trung hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nhóm nhiệm vụ thứ năm, lãnh đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn tuyệt đối cho Thành phố; hoàn thành các nội dung trình HĐND vào tháng 7 sắp tới.

Nhiệm vụ thứ sáu tập trung lãnh đạo sơ kết nửa nhiệm kỳ, trong đó Ban Cán sự Đảng UBND sẽ rà soát lại mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố cộng với mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam bộ và các cơ chế chính sách gần đây như Nghị quyết 21, Nghị quyết 54 và nhiều cơ chế chính sách để có đánh giá sát hơn với tình hình hiện nay và xác lập những quyết tâm chính trị, những mốc thời gian để phấn đấu.

Ban Cán sự Đảng UBND cũng đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Thường vụ, Thường trực các quận, huyện, thành phố Thủ Đức trong triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như vấn đề giải phóng mặt bằng, cho ý kiến về việc thành lập Viện công nghệ tiên tiến, Trung tâm chuyển đổi số Thành phố để xúc tiến các bước tiếp theo. “Nếu có sự tập trung cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số thì chắc chắn sẽ có những nền tảng rất tốt và có những tác động rất tích cực cho phát triển KT-XH thành phố.” - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho hay.

Phải có giải pháp thích ứng trong thời gian tới

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá rất cao Ban Cán sự Đảng UBND TP đã bám sát được chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo triển khai những chủ trương, nghị quyết của Đảng và trực tiếp là của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ đạo của cấp trên.

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Nên thống nhất nhận định tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhiều mặt, nhiều lĩnh vực tác động trực tiếp đến Thành phố, do vậy cần phải tiếp tục quan tâm theo dõi sâu sắc, dự báo, tính toán những kịch bản để thích ứng trước những thử thách mới, khó lường này, để không bị động, bất ngờ. Về tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước tương đối ổn, hiện đang được kiểm soát khá chặt chẽ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề phải tiếp tục theo sát và phản ứng chính sách cho linh hoạt, kịp thời và hiệu quả hơn nữa. Tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền sau quý 1 tín hiệu bị sụt giảm đến giờ này có những tín hiệu tích cực, đã được phục hồi và tăng trưởng khá. Đó là niềm động viên rất lớn để TP tiếp tục triển khai thực hiện những quyết tâm chính trị trong thời gian tới.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, kết quả đạt được nhờ phản ứng chính sách của Trung ương vừa kịp thời và hiệu quả. Bên cạnh đó, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thành phố rất đáng trân trọng và cần phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực. Đồng thời, từ kết quả này cũng nhìn thấy công tác triển khai tổ chức thực hiện của hệ thống chính quyền khá đồng bộ, nhiều giải pháp cụ thể, có trọng tâm và phân công trách nhiệm rõ ràng, rành mạch. Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn, trách nhiệm rạch ròi hơn, hiệu quả ngày càng tốt hơn, giải quyết công việc tiến độ nhanh hơn. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và kịp thời cũng tạo được sự động viên, khích lệ, uốn nắn kịp thời những vấn đề vướng mắc cùng với cơ sở để tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng ghi nhận, biểu dương các sở đã tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND, nhất là phối hợp các cơ quan của Chính phủ để hoàn chỉnh các nội dung trình Quốc hội về Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54. Đến giờ, Thành phố đã nhận sự ủng hộ, đồng tình rất cao của các đại biểu Quốc hội và người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia ủng hộ với những đề xuất, kiến nghị của TP. “Điều quan trọng hiện nay là chuẩn bị khi Quốc hội quyết sách thì triển khai thực hiện như thế nào, đưa vào cuộc sống nhanh nhất có thể.” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Về phương hướng trong 6 tháng tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND giao cho UBND tổ chức sơ kết 6 tháng và chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND những vấn đề cần, đồng thời chuẩn bị hoàn chỉnh các nội dung để tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trình HĐND để triển khai nhanh nhất Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 khi Quốc hội thông qua với tinh thần không chờ đợi.

Về những nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, Ban Cán sự Đảng cùng với các thành viên của Ban cán sự, các thành viên Ủy ban và các cơ quan trong hệ thống chính quyền của Thành phố, nhất là người đứng đầu phải kiểm tra, rà soát toàn bộ phần việc của mình được giao cho đến giờ này về tiến độ, kết quả những việc đã làm, đang và sẽ làm, nếu chậm thì có lý do và phải giải trình lý do và có phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Về tình hình KT-XH, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, còn nhiều vấn đề thử thách lớn, 3 động lực tăng trưởng về kinh tế là xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư, thì xuất khẩu đang gặp khó khăn, kéo theo ảnh hưởng hoạt động của các doanh nghiệp và công nhân cũng bị ảnh hưởng, phải có giải pháp thích ứng trong thời gian tới. Giải ngân đầu tư công đã khởi động chậm và đây là bài học kinh nghiệm để TP tiếp tục tăng tốc tối đa, đừng để vướng bận bất cứ điều gì để ảnh hưởng tiến độ. Phải phân ra những dự án lớn, dự án trọng điểm cần quan tâm nhưng không phải chỉ tập trung lo những dự án lớn, rồi những dự án còn lại để kéo dài, phải thực hiện cho đồng bộ, hiệu quả chung. UBND TP tiếp tục phân cấp, ủy quyền kèm theo kiểm soát, nhất là những vấn đề liên quan tới đất đai, quy hoạch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng thị trường đầu tư…

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo