Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Nhà Bè: Hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã thể hiện vai trò và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường

Đồng chí Mai Văn Chớ phát biểu kết luận tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè đã tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện với môi trường”.

Theo báo cáo đề dẫn, trong quá trình thực hiện, hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã thể hiện vai trò và trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, phân loại rác, luôn chú trọng việc huy động sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên, phát huy vai trò tôn giáo cùng các tín đồ cùng tham gia thực hiện qua đó đã có mô hình điểm trong khu dân cư sạch - đẹp, thực hiện bảo vệ môi trường đó là đã vận động các hộ gia đình ký cam kết giữ vệ sinh môi trường, vận động các thành viên trong hộ gia đình tự thực hiện dọn vệ sinh khu vực nhà mình ở và gương mẫu tham gia vệ sinh đường ngõ, xóm vào ngày cuối tuần.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các cuộc vận động vẫn còn những hạn chế như: Công tác kiểm tra thực hiện cuộc vận động và xây dựng mô hình chưa thường xuyên; Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở không đồng đều, thường xuyên thay đổi, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã - thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Việc xác định xây dựng mô hình của Mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở trong triển khai cuộc vận động còn lúng túng, chưa chủ động, sáng tạo, còn phụ thuộc vào sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, một số nơi triển khai mô hình mang tính hình thức, chưa thực chất và có tính sáng tạo, do đó đạt hiệu quả chưa cao…

Để nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” năm 2023, tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến như: tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện các cuộc vận động; đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền; nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên trong các tổ chức thành viên của Mặt trận gương mẫu trong thực hiện các cuộc vận động; cần tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cần tạo sự chuyển biến của người dân trong nhận thức bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường để răn đe; cần nhân rộng mô hình hay trong các cuộc vận động để người dân cùng tham gia…

Ngọc Như

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo