Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư ngày càng thiết thực, cụ thể

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh trao Kỷ niệm chương đến các cá nhân

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình Chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM năm 2023; Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Đến dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Thành Kiên; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan; Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Nguyễn Trần Phượng Trân; Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Trần Thị Diệu Thúy; Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Thanh Xuân.

Ngày hội là nơi tập hợp, lắng nghe và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung cho biết, qua 20 năm tổ chức triển khai thực hiện, Ngày hội đã được thực hiện khá chu đáo, nghiêm túc, rộng khắp trên địa bàn TP với nhiều nội dung, hình thức linh hoạt, phù hợp, sát với tình hình thực tế, qua đó, góp phần khơi dậy, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư; gắn kết tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, chia sẻ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản.

Đồng chí Trần Kim Yến và đồng chí Phạm Thành Kiên trao Kỷ niệm chương đến các cá nhân Đồng chí Trần Kim Yến và đồng chí Phạm Thành Kiên trao Kỷ niệm chương đến các cá nhân

Theo đồng chí Nguyễn Thành Trung, thông qua Ngày hội, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”... thu hút đông đảo Nhân dân ở cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài tích cực hưởng ứng tham gia, đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác hàng năm, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; kịp thời tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân người tốt - việc tốt, những điển hình tiên tiến, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phong trào, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh và giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu và đồng chí Trần Xuân Điền trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đến các tập thể Đồng chí Tô Thị Bích Châu và đồng chí Trần Xuân Điền trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đến các tập thể

Đồng thời, ngày hội là nơi tập hợp, lắng nghe và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Nhân dân quan tâm và trực tiếp tham gia nhiều ý kiến với cấp ủy, chính quyền các cấp về chất lượng hoạt động công vụ. Kiến nghị và đề xuất giải pháp đảm bảo công tác an sinh xã hội; chăm lo giáo dục, văn hóa, y tế, giảm nghèo bền vững; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng ngừa thiên tai, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng… Qua đó, tăng cường tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị MTTQ các cấp TPHCM tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy và cấp ủy đảng quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong nòng cốt đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò nhân dân; tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam để hướng dẫn và tạo điều kiện cho các khu dân cư tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, làm cho Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trở thành hoạt động nền nếp, phong phú và sinh động về hình thức và hấp dẫn nội dung và thiết thực tại các địa bàn dân cư trong toàn TP.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP tiếp tục phát huy truyền thống, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh trật tự của từng địa bàn, chủ động đề xuất, lựa chọn chủ đề hằng năm phù hợp để Ngày hội trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tại các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân và đồng chí Ngô Thanh Sơn trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đến các cá nhân Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân và đồng chí Ngô Thanh Sơn trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đến các cá nhân

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc khẳng định, 20 năm qua, MTTQ Việt Nam TP đã phát huy được sức mạnh nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với phương châm dân là gốc, là trung tâm, từ đó đã triển khai hoạt động hướng đến ngày hội Đại đoàn kết trong không khí đầm ấm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị  MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức ngày càng thiết thực, sát thực tiễn, gắn với việc xây dựng cơ sở về cộng đồng dân cư TP đoàn kết vững mạnh, đưa công tác mặt trận đến với nhiều tầng lớp nhân dân và các giai tầng xã hội; đồng thời làm tốt hơn công tác giám sát, nâng cao năng lực phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, cầu nối giữa niềm tin, tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân TP, nhất là vai trò trung tâm, vai trò kết nối của MTTQ Việt Nam các cấp nhằm huy động nhân dân góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và dân dân tham gia chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam và TP phồn vinh, hạnh phúc.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tuyên dương 24 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn và 52 Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2021 - 2023; tuyên dương 79 gương “Người tốt việc tốt” giai đoạn 2021 - 2023.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết” đến 293 cá nhân và tặng Bằng khen 3 tập thể; UBND TPHCM tặng Bằng khen 79 tập thể và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng Bằng khen 57 tập thể, 57 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 trên địa bàn TPHCM.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo