Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen tặng các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 22/3, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính của Đảng bộ TP năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.

Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc

Báo cáo tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TP Phạm Thị Hồng Hà cho biết, năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, thông tri, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác an ninh - nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đồng thời, đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh, trật tự; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả...

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội Chính Thành ủy Phạm Thị Hồng Hà báo cáo tại hội nghị. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội Chính Thành ủy Phạm Thị Hồng Hà báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai mạnh mẽ, khá toàn diện; Chỉ đạo xây dựng đường dây nóng về tham nhũng, tiêu cực tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM - Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; chuyên trang về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Pháp luật TPHCM.

Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022 phù hợp đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan đơn vị; chú trọng xác định các lĩnh vực, ngành dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp của TP thực hiện tốt công tác phối hợp giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử; duy trì nền nếp họp liên ngành tư pháp để trao đổi thông tin, thống nhất quan điểm giải quyết đối với các vụ việc, vụ án phức tạp; chú trọng rà soát giải quyết án còn tồn đọng, tạm đình chỉ; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị làm việc, đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà tạm giam, tạm giữ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tư pháp.

Ngoài ra, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự đạt kết quả tốt, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn; chất lượng điều tra, trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng lên. Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp được tăng cường, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công chứng, luật sư, bán đấu giá.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng

Kết luận Hội nghị, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 là giao Ban Nội chính Thành ủy TPHCM chủ trì, phối hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xây dựng quy định, quy chế trong phối hợp giữa các cơ quan nội chính cho phù hợp với tình hình hiện nay về lĩnh vực công tác an ninh, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo, nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng còn tồn đọng, những vụ việc đã triển khai chỉ đạo, nhất là các chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Kim Yến trao Bằng khen tặng các tập thể. Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Kim Yến trao Bằng khen tặng các tập thể.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan, nhất là những vụ việc nhạy cảm, phức tạp như quản lý sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng tài sản công, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước…; khẩn trương triển khai thực hiện Đề án “Một số giải pháp, bài học kinh nghiệm để phòng ngừa hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng tặng các cá nhân. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng tặng các cá nhân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu tiếp tục chỉnh đốn, đổi mới hoạt động các cơ quan nội chính, tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng trên cơ sở minh bạch và công bằng, đúng quy định pháp luật. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Bên cạnh đó, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Lê Thanh Liêm trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng tặng các cá nhân Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Lê Thanh Liêm trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng tặng các cá nhân

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì đề xuất giải pháp hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát huy vai trò của khối nội chính quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức trong công tác lãnh đạo công tác nội chính tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tuân thủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng trong các cơ quan nội chính, tư pháp. Bên cạnh đó, tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo về số lượng, chất lượng; cán bộ phải cần, kiệm, liêm chính, chuyên nghiệp, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Ngoài ra, tăng cường cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, dữ liệu số; hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, khai thác hồ sơ án và các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực nội chính và tư pháp…

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng cho 18 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong ngành nội chính của Đảng; Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 21 tập thể thực hiện tốt công tác nội chính của Đảng bộ TP năm 2022.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo