Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đồng chí Nguyễn Thị Thu thông qua nội dung hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (phiên bất thường). Đến dự có đồng chí Nguyễn Thùy Trinh, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy.

Hội nghị đã thông qua các nội dung liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4; Cao Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4; Nguyễn Tấn Lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Thu, đạt 52/57 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 91,2%); đồng chí Cao Tuấn Anh, đạt 48/57 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 84,21%); đồng chí Nguyễn Tấn Lễ, đạt 39/57 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 68,42%).

Việc lấy phiếu tín nhiệm là điều kiện, cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá năng lực, phẩm chất, uy tín của đội ngũ cán bộ. Từ đó, định hướng trong việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và quy hoạch đội ngũ cán bộ nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nguyên Tam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo