Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Làm sinh động, phong phú hơn các hoạt động sinh hoạt chi bộ dựa trên nền tảng quy định của Đảng

Buổi sinh hoạt chi bộ mẫu của Chi bộ Khối Phòng ban chức năng thuộc Đảng bộ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 29/5, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị chuyên đề sinh hoạt chi bộ mẫu thuộc loại hình chi bộ trong lĩnh vực y tế tại Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế.  Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì Hội nghị.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên

Tại hội nghị, Chi bộ Khối Phòng ban chức năng thuộc Đảng bộ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TPHCM (thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế) tiến hành sinh hoạt. 

Phát biểu sau buổi sinh hoạt chi bộ mẫu tại Hội nghị, đồng chí Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện Chương trình hành động số 31-CTrHĐ/TU ngày 11/1/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Xác định tầm quan trọng công tác này, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện các giải pháp hiệu quả, để việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, từng cấp ủy, đảng viên phải có nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ.

Chia sẻ về chất lượng sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng nói chung, đồng chí Thái Thị Bích Liên cho biết, các cấp ủy đơn vị sự nghiệp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững. Hầu hết đảng viên nhận thức và thực hiện đúng vai trò, vị trí, nhiệm vụ của đảng viên, chấp hành tốt nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm, chấn chỉnh, khắc phục. Trong đó, các ý kiến cần liên hệ thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo chất lượng, đúng với hướng dẫn của cấp trên và sát thực tiễn, sinh động, sâu sát về mặt nội dung, qua đó lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Hội nghị chuyên đề sinh hoạt chi bộ mẫu thuộc loại hình chi bộ trong lĩnh vực y tế tại Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế tại TPHCM là một trong 5 Hội nghị chuyên đề sinh hoạt chi bộ mẫu được triển khai theo tinh thần Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy với mục đích và ý nghĩa là thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, vị trí của chi bộ, sinh hoạt chi bộ, đồng thời giúp cho các cấp ủy, bí thư chi bộ nắm vững các nguyên tắc, quy định về quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao việc Ban Tổ chức Thành ủy triển khai hội nghị chuyên đề sinh hoạt chi bộ mẫu thuộc loại hình chi bộ trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Đồng chí ghi nhận và biểu dương các đơn vị đã phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề sinh hoạt chi bộ mẫu thuộc loại hình chi bộ trong lĩnh vực y tế tại Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế. 

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, nói đến sức chiến đấu của tổ chức đảng là phải nói đến sức chiến đấu của cấp ủy, đội ngũ cấp ủy viên, sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ đảng viên. Vì vậy, Đảng đã có Nghị quyết về nội dung này. Riêng về sinh hoạt chi bộ, Trung ương có 7 văn bản quy định, Thành ủy TPHCM có 8 văn bản quy định. Về nêu gương có 4 văn bản quy định, trong đó có nêu gương của cấp ủy, nêu gương của người đứng đầu, nêu gương tập thể lãnh đạo và nêu gương của cán bộ, đảng viên. “Văn bản của Đảng đã bao phủ đầy đủ và quán triệt sâu sắc, vấn đề còn lại là chúng ta cụ thể hóa và tổ chức thực hiện làm sao cho hiệu quả, chất lượng, để chi bộ là điểm tựa về chính trị, nơi tất cả cán bộ đảng viên có một niềm tin chính trị sâu sắc về hoạt động của tổ chức chi bộ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu””. – Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tiếp tục rà soát chặt chẽ và làm sinh động, phong phú hơn các hoạt động sinh hoạt chi bộ dựa trên nền tảng quy định của Đảng và tổ chức cho sinh động, phong phú, đa dạng về cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí đánh giá cao nhiều chi bộ  thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế tổ chức sinh hoạt tại  các di tích lịch sử cách mạng, các di tích gắn với hoạt động ngành y tế; đồng thời đánh giá việc lồng ghép các hoạt động như vậy sẽ gia tăng tích hợp, tối ưu hóa hơn phương thức thực hiện sinh hoạt chi bộ.

Nêu bật một số đặc trưng của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế, đồng chí lưu ý, trong hoạt động của chi bộ phải dựa trên 5 phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng. Đó là Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động; Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị và bằng công tác tổ chức, cán bộ; Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát; Đảng lãnh đạo bằng hành động gương mẫu của đảng viên.  Cùng với đó là quan tâm đến nguyên tắc trong  tổ chức hoạt động của Đảng: nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng; nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân; nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật.

Đồng chí đề nghị cần lưu tâm những nội dung được trao đổi tại Hội nghị để áp dụng cụ thể vào điều kiện tình hình các chi bộ trong triển khai các nội dung hoạt động. “Kết quả sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng trong các loại hình sinh hoạt chi bộ của chúng ta.” – Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế tiếp tục tiếp thu cách thức triển khai chuyên đề sinh hoạt chi bộ mẫu của Thành ủy để lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc và các chi bộ tiếp tục triển khai các buổi sinh hoạt. Đồng chí cũng tin tưởng, khi triển khai liên tục thường xuyên sẽ góp phần từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng sức chiến đấu của các chi bộ.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo